Skip to content

پروژه مهر ۲۶ در خیابان اصلی امیریه واقع در منطقه ۱۲ شهر مشهد واقع شده خیابان امیریه یکی از بلوارهای اصلی منطقه ۱۲ و از خیابانهایی با رشد ارزش ملک بالا است. با توجه به اینکه موقعیت این پروژه در ابتدای این بلوار قرار دارد، دسترسی به بزرگراه هاشمی رفسنجانی بسیار آسان و سریع است و همین ویژگی باعث شده تا ارزش این ملک
دوچندان شود.
مهر ۲۶ یک ملک دونبش است که معماری آن به سبک مدرن میباشد همچنین این ملک در نزدیکی مسیر مترو قرار دارد که علاوه بر سهولت دسترسی ارزش افزوده بیشتری برای آن به ارمغان آورده است. مهر ۲۶ ساختمانی مدرن و با امکانات ارتقا یافته است که به خوبی به نیازهای مالکین سرمایه گذاران و ساکنین پاسخ میدهد چرا که ویژگیهای منطقه و پروژه این ساختمان را به مقصد مطلوب برای سرمایه گذاری و سکونت تبدیل کرده است.