Skip to content

مهر ۲۷ بنایی با معماری مدرن واقع در حاشیه بلوار اقدسیه است که یکی از خیابانهای به روز و رو به رشد منطقه ۱۳ شهر مشهد است. این ملک دارای واحدهای تجاری و مسکونی است و نیز مانند حینی از پروژه های دیگر گروه مهر دو بیش بوده و اسکلت بتنی مقاوم در برابر زلزله جز ویژگی های آن است.
با توجه به اینکه در طراحی آن دسترسی های مجزا برای واحدهای تجاری و مسکونی در نظر گرفته شده است راحتی و آسایش مالکین و ساکنین را در پی دارد. مهر ۲۷ در نزدیکی مراکز خرید منطقه واقع شده و با توجه به ویژگی های آن یکی از سودآورترین پروژه های گروه مهر جهت سرمایه گذاری و یکی از جذابترین آنها برای زندگی با پتانسیل پیشرفت و بازدهی بسیار بالا است.