Skip to content

پروژه مهر ۲۸ در حاشیه بلوار سجادیه منطقه ۱۲ شهر مشهد واقع شده است یک ویژگی بسیار ارزشمند این ملک جزیره ای بودن آن و نورگیری از تمام وجوه ساختمان است. منطقه سجادیه دارای پتانسیل بالا برای سرمایه گذاری در بخش ملکی است چرا که توسعه خدمات در این ناحیه تقاضا را برای اسکان و تملک در این نقطه روز به روز افزایش داده است.
این ملک با نمای مدرن خود و استفاده از متریالهای به روز توانسته است یکی از ارزشمندترین ساختمانهای منطقه خود باشد با توجه به متراژ زمین و نوع طراحی معماری خاص این ساختمان دو خط مجزا آسانسور و رامیله در این پروژه در نظر گرفته شده است که میتواند سهولت استفاده را به وسیله این ویژگی خاص در این ساختمان به ارمغان
بیاورد.